POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

I.,,en,to send you information regarding our establishment,,ca,Your personal information is also treated under the provisions of the sectoral regulations,,ca,The personal data provided will be preserved during the periods indicated below,,ca,as long as you do not ask for the cancellation or cancellation,,ca,The legal basis for the treatment of your data is the following,,ca,which can be removed at any time,,ca- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte?

Identitat: Carme Schouten Fusté

Adreça postal: Major, 5

Telèfon: 973621736

Adreça electrònica: eradesansa@eradesansa.info

 

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, han entrat en contacte amb el nostre establiment, la destinem exclusivament a una finalitat comercial, per enviar-los informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents:

F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.

F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

– tax regulations

– commercial regulations

– citizen safety regulations (obligació de registre en establiments d’hostalatge)

F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

– Data that has a contractual and legal purpose (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.

– The data and documentation necessary to comply with public safety regulations, les conservarem durant un termini de 4 anys.

– The data you provide us for commercial purposes, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

 

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

– As for the finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

– As for the finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

– tax regulations (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)

– commercial regulations

– the regulations are citizen security: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

– As for the finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.

 

V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les dades únicament seran comunicades als òrgans de l’Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

 

VI.- Quins són els vostres drets?

– Everyone has the right to obtain confirmation of the processing of personal data concerning them, o no.

– Interested persons have the right to accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

– In certain circumstances provided for in the article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

– Those interested can oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

 

VII.- Com podeu exercir els vostres drets?

– Through a letter addressed to Carme Schouten Fusté. Carrer Major, 5 25567 Altron

– By writing to the following email address: eradesansa@eradesansa.info

 

VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).